En cas d’independència, estaria assegurat el subministrament energètic? (1'11)

Cerca