Índexs d’atur per sobre del 20% no són índexs de països del Tercer Món? (1'21'')

Cerca