Hi ha altres casos de dèficits fiscals comparables a Catalunya als països occidentals? (0'51'')

Cerca