Els recursos que generem els catalans són suficients per a pagar tots els serveis? (1'16'')

Cerca