En quin percentatge augmentaria el pressupost de la Generalitat respecte a l'actual? (0'23'')

Cerca