Per què la Constitució de 1978 consagra en l’article 2 la «unidad de la patria»? (0'32'')

Cerca