Les consultes poden preguntar coses que encara no són legals o constitucionals? (0'37'')

Cerca