En una consulta o elecció plebiscitària, quins serien els mínims exigibles de participació i suport al sí? (0'41'')

Cerca