Compensa el superàvit comercial amb Espanya el dèficit fiscal que patim? (7'00'')

Cerca